Arkiv

NKKs etiske retningslinjer for hold av hund – høringssvar

hund2

Høringssvar: NKKs etiske retningslinjer for hold av hund

Til:
Norsk Kennel Klub
Postboks 163 – Bryn
0611 Oslo

NKKs etiske retningslinjer for hold av hund – høringssvar

Det vises til NKKs høringsbrev av 15. oktober 2009 vedlagt utkast til etiske retningslinjer for hold av hund.

Rådet for dyreetikk takker for anledningen til å vurdere utkastet til ovennevnte retningslinjer. Rådet for dyreetikk ser gjerne at retningslinjene utformes mer konkret. Vi oppfordrer videre NKK om å etablere en egen intern tilsynsordning for å sikre etterlevelse av retningslinjer og regelverk, i prinsippet tilsvarende de internkontrollordninger som er etablert for annet husdyrhold.

Last ned dokumentet

pdf-liten

Del med andre:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email