Arkiv

Utkast til forskrift om hold av pelsdyr - høringssvar

minkDet vises til Mattilsynets høring om utkast til ny forskrift om hold av pelsdyr i brev av 18. februar 2010.

Rådet for dyreetikk avgir ikke høringssvar i saken da det nåværende Rådet ikke har hatt tilstrekkelig tid til å diskutere saken.

Les Horingssvar_MT_hold_av_pelsdyr_mai_2010

Del med andre:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email