Arkiv

utkast til forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr og utkast til forskrift om endring av forskrift om karantenestasjon for hund og katt - hørinssvar

woman walking pack of dogs motion blurRådet for dyreetikk viser til brev av 23.11.2011 fra Mattilsynet hvor tre forskrifter er foreslått erstattet av en ny forskrift, og hvor det foreslås endringer i forskrift om karantenestasjon for hund og katt.

Rådet for dyreetikk støtter Mattilsynet i forslaget om at hundelufting (”dog walking”) bør omfattes av forskriften slik det er foreslått i § 2.

Rådet støtter også Mattilsynet i at det fortsatt bør være et forbud mot salg av hund og katt fra butikk, salgsbod og marked, slik det er foreslått i § 7.

Les høringssvaret: Horingssvar_forskrift_om_omsetning_midlertidig_hold_og_karantene_des_2011

Del med andre:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email