Arkiv

Utkast til forskrifter om transport av dyr - høringssvar

Horse in the van on bright summer dayVi viser til Mattilsynets høringsbrev av 14. mars 2011 med utkast til nye forskrifter om transport av dyr. Det foreslås to separate forskrifter om transport; henholdsvis Forskrift om kommersiell, og Forskrift om ikke-kommersiell transport av dyr og transport av sirkusdyr. Den førstnevnte forskriften implementerer EUs transportforordning og har et nasjonalt tilleggsregelverk. Den sistnevnte har kun nasjonale bestemmelser.

Les høringssvaret: Horingssvar_MT_forskrift_om_transport_mai_2011

Del med andre:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email