Arkiv

Brev til LMD

Rådet for dyreetikk har mottatt en henvendelse fra en privatperson om hvorvidt det er etisk riktig at en dyreeier som er ansett som uskikket til å ha ansvar for egne dyr likevel må samtykke til omplassering av de samme dyra etter at han/ hun er fratatt retten til å ha dem.

Rådet mener at det strider mot prinsippet om at dyr har egenverdi (jfr. § 9 i Lov om dyrevelferd) at en person som har mishandlet og/eller vanrøktet et dyr, skal hindre omplassering med gode utsikter til et godt liv for dyret.

Brev_til_LMD_20130605

Del med andre:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email