Arkiv

Høringssvar: Veileder til 10 i holdforskriften for storfe

Arealbehovet i luftegårder vil avhenge bl.a. av dyregruppenes sammensetning og av driftsopplegget for øvrig. Luftegården skal uansett ikke være mindre enn 20 m2.
Rådet er ikke enig i at areal til mosjonsgang kan være mindre enn angitte areal til luftegård, slik det er angitt i veiledere. Det bør også framgå at underlaget i luftegårder og mosjonsganger skal være sklisikkert slik at dyra kan bevege seg på en naturlig måte.

Rådet mener at det bør gå klart fram i veilederen at tilgang til beite gir dyra best mulighet for fri bevegelse, mosjon og naturlig atferd, og at bruk av luftegård ikke er et likeverdig alternativ.

Pdf Høringssvar til Mattilsynet om holdforskrift storfe

Del med andre:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email