Arkiv

Uttalelse: Ansvaret for dyrenes velferd, des 2013

Det er i dag en kontinuerlig debatt om dyrevelferd og etiske sider ved bruk og hold av dyr. I relasjonen mellom våre husdyr og mennesket er dyret alltid den svake part, og hold av dyr og dyrevelferd inngår i et bredt samfunnsansvar. Rådet for dyreetikk mener at dette ansvaret kan fordeles på flere ulike aktører, og hensikten med denne uttalelsen er å øke bevisstheten rundt denne ansvarsfordelingen og å unngå polarisering.

Uttalelse om ansvaret for dyrenes velferd 2013

preview_COLOURBOX1215760-300x196

Del med andre:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email