Arkiv

Bruk og kast i husdyrproduksjonen - et samfunnsetisk problem, juni 2015

En stor andel nyfødte kje og nyklekte hanekyllinger av verperaser blir avlivet og destruert fordi det er lite lønnsomt å fôre disse fram for kjøttproduksjon. Slik Rådet oppfatter situasjonen, er det i første rekke økonomiske forhold som har styrt utviklingen av geitemelksproduksjon og eggproduksjon dit vi er i dag. Hva sier denne utviklingen om vår holdning til dyreliv?


Bruk og kast i husdyrproduksjonen – et samfunnsetisk problem

Del med andre:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email