Arkiv

Høringssvar – Høring om utvidet lisensfellingsperiode for ulv

Høringssvar – Utvidet lisensfellingsperiode for ulv (februar 2017)

Årsrapport for 2016

Årsrapport RDE 2016

Dyreetikkonferansen 2016

Dyreetikkonferansen 2016

Hvor langt kan vi mennesker gå for å forme dyr etter våre ønsker og behov? Hvilke hensyn skal bestemme hvordan avl skjer? På Dyreetikkonferansen 2016 vil vi sette søkelyset på de etiske aspektene ved avlsarbeid. Vi vil ta for oss kjæledyr og produksjonsdyr, både til lands og til vanns.

Konferansen er et åpent arrangement onsdag

Les mer om: Dyreetikkonferansen 2016

Årsrapport RDE 2015

Årsrapport RDE 2015

Årsrapport for 2014

Årsrapport for 2013

Årsrapport for 2012

Årsmelding 2008 -2011

Bruk og kast i husdyrproduksjonen - et samfunnsetisk problem, juni 2015

En stor andel nyfødte kje og nyklekte hanekyllinger av verperaser blir avlivet og destruert fordi det er lite lønnsomt å fôre disse fram for kjøttproduksjon. Slik Rådet oppfatter situasjonen, er det i første rekke økonomiske forhold som har styrt utviklingen av geitemelksproduksjon og eggproduksjon dit vi er

Les mer om: Kort vurdering: Bruk og kast i husdyrproduksjonen – et samfunnsetisk problem, juni 2015

Kort vurdering: Etiske vurderinger av dagens saueavl

Etterspørselen etter lammekjøtt i Norge er stor, og målrettet avlsarbeid har ført til at enkelte søyer føder svært mange lam. Dette gir til dels alvorlige helsemessige og dyrevelferdsmessige problemer for både søyer og lam, noe Rådet vurderer som etisk

Les mer om: Kort vurdering: Etiske vurderinger av dagens saueavl, juni 2015

Høringssvar – NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Rådet mener, i sum, at det ikke er mulig å gi pelsdyr som holdes i bur et akseptabelt velferdsnivå, selv med de forbedringer og krav som er foreslått i utredningen. Rådet for dyreetikk ønsker derfor en styrt avvikling av alt pelsdyrhold i Norge.

Høringssvar NOU 2014 om norsk pelsdyrhold

Kronikk: Født for å dø

Et stort antall geitekillinger og hanekyllinger blir avlivet kort tid etter fødselen. Er det slik vi vil ha det?

Les kronikken på NRK Ytring av Gudbrand Bakken, leder i Rådet for dyreetikk

Uttalelse: Etiske vurderinger av fangstmetodene i kommersielt fiske, nov 2014

Velferd hos viltlevende fisk har tradisjonelt vært lite påaktet, men nye forskningsresultater, lovgiving, fremvekst av oppdrettsnæringen, samt mer fokus på dyrevelferd generelt, har ført til at dette har blitt en etisk problemstilling vi som samfunn må ta stilling til. 

Med denne uttalelsen ønsker Rådet for dyreetikk å sette fokus på hensynet til fiskevelferd knyttet til fangst

Les mer om: Uttalelse: Etiske vurderinger av fangstmetodene i kommersielt fiske, nov 2014

Dyreetikkonferansen 2014

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge.

Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse og bedre forutsetninger for sameksistens mellom

Les mer om: Dyreetikkonferansen 2014