Arkiv

Medlemmer

RÅDET FOR DYREETIKK

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet
for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2018

Leder

Inger Lise Andersen, professor i etologi ved NMBU. E-post: inger-lise.andersen@nmbu.no

a

Fagetisk medlem

Medlem: Bjørn Torgrim Ramberg, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. E-post: b.t.ramberg@csmn.uio.no

Vara: Andreas Føllesdal, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. E-post: andreas.follesdal@jus.uio.no

a
Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

Medlem: Randi Oppermann Moe, professor i dyrevelferd ved NMBU. E-post: randi.moe@nmbu.no

Vara: Ragnar Salte, professor ved NMBU. E-post: ragnar.salte@nmbu.no

a

Norges Bondelag/Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Medlem: Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag. E-post: einar@frogner.no

Vara: Torbjørn Norland, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. E-post: tonorlan@online.no

a

Havforskningsinstituttet/NOFIMA

Medlem: Grete Bæverfjord, seniorforsker i NOFIMA. E-post: grete.baverfjord@nofima.no

Vara: Thomas Torgersen, forsker dyrevelferd fisk ved Havforskningsinstituttet. E-post: thomas.torgersen@imr.no

a

Norske Sjømatbedrifters Landsforening/Sjømat Norge/Norsk Industri

Medlem: Marit Bærøe, regionsjef havbruk, nord i Sjømat Norge. E-post: mba@sjomatnorge.no

Vara: Erlend Haugarvoll, daglig leder i Lingalaks. E-post: erlend@lingalaks.no

a

Dyrevernalliansen/Dyrebeskyttelsen

Medlem: Odd Harald Eidsmo Barder, advokatfullmektig. E-post: odd.harald@mindfox.no

Vara: Guri Larsen, pensjonist, tidl. professor ved Universitetet i Oslo. E-post: guri.larsen@jus.uio.no

a

Sekretariat

Kristian Ellingsen-Dalskau (sekretær)

Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

Tlf: 23 21 63 77
Faks: 23 21 63 01

E-post: Kristian.Ellingsen@vetinst.no


Del med andre:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email