Arkiv

Uttalelser

Etiske vurderinger av fangstmetodene i kommersielt fiske (november 2014)
Ansvaret for dyrenes velferd (desember 2013) 
Etiske vurderinger av dagens hestehold (mai 2011)
Etiske vurderinger av dagens hundehold (desember 2010)
Rovvilt og beitende husdyr (mars 2010)
Utsetting av fisk i ferskvann (sept 2009)
Immunologisk kastrering av svin (sept 2009)
Dagens husdyravl i et etisk perspektiv (juni 2009)
Uttalelse om jakt og viltforvaltning (desember 2007 / januar 2008 )
Avliving av høydrektige dyr – bør man forsøke å redde fostret
(oktober 2007 )
Merking av levende fisk for konkurranseøyemed (juni 2007 )
Fjerning av gevir på reinsdyr før transport til slakteri (mai 2007)
NSB og ansvaret for dyr som blir påkjørt
Jakt, fangst og fiske på dyr i hegn/steng, og utsetting av oppdrettete dyr i naturen for jakt/fiske (oktober 2005 )
Husdyr på utmarksbeite og levedyktige bestander av rovdyr (desember 2002 )
Kastrasjon (juni 2001 )
Intensivt sauehold (mai 2001 )
Dyreparker – avliving av “overskuddsdyr ” (mai 2001)
Reindrift (desember 2000 )
Biologisk kontroll av lakselus i oppdrettsnæringen – bruk av leppefisk (august 2000)
Pelsdyrskrotter til pelsdyrfor (revidert utgave juni 2000).
Grenser for etisk forsvarlig veterinærbehandling av dyr ( mars 2000)
Oppdrett av krokodiller i Norge (april 1999)
Embryooverføring på storfe (desember 1998)
Avl for økt tvillingfrekvens hos storfe (november 1998)
Hundeavl – en etisk vurdering (november 1998)
Sportsfiske- “Fang og slipp” (april 1998)
Trynering til gris (januar 1998 )
Dyrevern og etikk i produksjonsdyravlen (desember 1997)
Ulovlig innførte dyr – avliving som forvaltningspraksis (desember 1997)
Dyrevernloven og reindriften (november 1997)
Dyr i sirkus (juni 1997 )
Bortkomne og forvillede katter (juni 1997)
Skille av melkeku og kalv etter fødselen (juni 1997)
Hold av verpehøner og slaktekylling (desember 1996)
Etiske problemstillinger ved import av animalske produkter (august 1996)
Dyrehold og ansvarshavendes egnethet (juni 1996)
Oppdrett av struts (mai 1996)
Hjemmeslakting (april 1996)
Elektriske dressurmidler til hund (februar 1996)
Delfiner i fangenskap (november 1995)
Kastrering av smågris – med eller uten bedøvelse? (august 1995)
Adgangen til å ta hånd om hjelpeløst vilt (mai 1995)
Sulting av oppdrettsfisk (april 1995)
Rovdyrangrep på beitende husdyr (april 1995)
Bruk av støkkmaskiner ved dressur av fuglehunder (januar 1995)
Lyssetting i fiskeoppdrettsanlegg (november 1994)
Pelsdyroppdrett (oktober 1994)
Merking av vilt (oktober 1994)
Embryooverføring på småfe (august 1994)
Bruk av melatonin for å beskynde pelsutviklingen hos mink (juni 1994)
Trening av jakthund på hare i hegn (april 1994)
Dressur av hund på rådyr i hegn (april 1994)
Kutrener (mars 1994)

Del med andre:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email