Skip to content

Årsrapport 2019

  Rådet for Dyreetikk fikk ny sammensetning i 2019. Det nye rådet har uttalt seg i flere høringssvar, arrangert Dyreetikkonferansen samt besvart henvendelser fra media, organisasjoner, forvaltning, studenter, forskere og privatpersoner der det spørres etter Rådets synspunkter.

  Ettersom oppnevningsperioden begynte 1. juli, var det lite aktivitet i RDE første halvår, og i denne perioder fulgte sekretæren opp alle henvendelser.

  Andre halvår har det vært avholdt to møter ved Veterinærinstituttet i Oslo. Under det siste møtet ble det foretatt en kort ekskursjon til Oslo reptilpark for å lære om reptiler og hold av disse, samt å få høre om deres syn på privat reptilhold to år etter legaliseringen.

  Den 21. november arrangerte RDE Dyreetikkonferansen med tittelen «Menneskets mest avlede venn? Dagens hundeavl i etisk lys» på Litteraturhuset i Oslo. På konferansen ble tematikken rundt hundeavl belyst med strålende innlegg fra flere foredragsholdere.

  I årsrapporten finner du en oversikt over all vår aktivitet med uttalelser, høringssvar, kronikker og omtale i media.

  Last ned: Rådet for dyreetikk – Årsrapport 2019