Skip to content

Årsrapport 2020

    I 2020 har Rådet for dyreetikk arrangert Dyreetikkonferansen digitalt, deltatt på flere møter og konferanser samt besvart henvendelser fra media, organisasjoner, forvaltning, studenter, forskere og privatpersoner der det spørres etter Rådets synspunkter.

    I 2020 har vi avholdt fire møter. Ett av disse var et ordinært medlemsmøte holdt ved Veterinærinstituttet i Oslo, de øvrige tre møtene ble hold digitalt. Det ble ingen ekskursjon i 2020 på grunn av reiserestriksjoner.

    I september arrangerte vi årets dyreetikk-konferanse med tittelen «Velferd i isolasjonens tid. Isolasjon som løsning på helseutfordringer for mennesker og dyr?». Dette var førstee gang vi arrangerte en digital konferanse. Temaet skapte stort engasjement og nærmere 200 personer fulgte overføringen på nett. Du finner opptak og presentasjoner fra konferansen her.

    I årsrapporten finner du en oversikt over all vår aktivitet med uttalelser, høringssvar, kronikker og omtale i media.

    Last ned: Rådet for dyreetikk – årsrapport 2020