Årsrapporter

2021

2021 har vært et aktivt år for Rådet for dyreetikk. I tillegg til medlemsmøter, har vi vært på ekskursjon til Finnmark, arrangert webinar om forsøksdyretikk, svart på høringer og skrevet uttalelse om hold av dyr i dyrepark. Årets dyreetikk-konferanse omhandlet velferd i reindriften og ble arrangert i Alta. Vi har også vært i media i flere nyhetssaker.

Last ned årsrapport for 2021 (pdf)

Møtereferater