Skip to content

Brev til LMD – Rett til å motsette seg omplassering når dyr er fratatt eier

    Rådet for dyreetikk har mottatt en henvendelse fra en privatperson om hvorvidt det er etisk riktig at en dyreeier som er ansett som uskikket til å ha ansvar for egne dyr likevel må samtykke til omplassering av de samme dyra etter at han/ hun er fratatt retten til å ha dem.

    Rådet mener at det strider mot prinsippet om at dyr har egenverdi (jfr. § 9 i Lov om dyrevelferd) at en person som har mishandlet og/eller vanrøktet et dyr, skal hindre omplassering med gode utsikter til et godt liv for dyret.

    Last ned brevet til LMD:

    2013 – Brev til LMD – Rett til å motsette seg omplassering når dyr er fratatt eier (pdf)