Skip to content

Dyreetikkonferansen 2012

  Dyret bak maten og mennesket bak forbrukeren
  Tidligere var en vesentlig større del av den norske befolkningen involvert i matproduksjon, og langt flere hadde daglig kontakt med produksjonsdyr enn det som er tilfellet i dag. Samtidig som folk flest har beveget seg bort fra dyra som gir oss kjøtt, egg og melk, har norsk husdyrhold endret seg kraftig. Hva vet egentlig Ola og Kari Nordmann om hvordan dyra lever, transporteres og slaktes? Vektlegger de produksjonsforhold og dyrevelferd der de står i butikken og bestemmer hva de skal ha til middag?
  Tema for dyreetikkkonferansen 2012: Dyret bak maten og mennesket bak forbrukeren

  Tidligere var en vesentlig større del av den norske befolkningen involvert i matproduksjon, og langt flere hadde daglig kontakt med produksjonsdyr enn det som er tilfellet i dag. Samtidig som at folk flest har beveget seg bort fra dyra som gir oss kjøtt, egg og melk, har norsk husdyrhold endret seg kraftig. Hva vet egentlig Ola og Kari Nordmann om hvordan dyra lever, transporteres og slaktes? Vektlegger de produksjonsforhold og dyrevelferd der de står i butikken og bestemmer hva de skal ha til middag?

  Husdyrholdet i Norge har gjennomgått intensivering, men fortsatt møter forbrukeren – i reklamer, på besøksgårder og i mange andre sammenhenger – bilder av et husdyrhold som fremstår som glansbilder: Lykkelige kyr på beite, frittgående høner og kyllinger, griser som roter i jorda og lever livets glade dager. Virkeligheten er i dag ikke like lystig: Mange tusen kyllinger per hall, griser som aldri er utendørs og melkekyr som sjelden er det, okser som står på glatt spaltegulv hele livet, killinger som avlives rett etter fødsel og verpehøns som kasseres etter ett års eggproduksjon. Fremtidsutsiktene er utfordrende for både folk og fe, gitt fortsatt utvikling i retning av mer og mer intensive driftsformer, med stadig færre bønder og stadig større besetninger av husdyr.

  Med denne konferansen – den første utgaven av et arrangement som planlegges holdt årlig – ønsker vi å sette søkelyset på den jevne nordmanns kunnskapsnivå om norsk dyrehold. Er norske forbrukere dårlig informert om hvordan husdyrholdet her i landet ser ut? Er de interessert i å vite? Skal vi stilltiende akseptere utviklingen, eller ønsker vi å påvirke?

  Konferansen ble holdt 21. september 2012 på Veterinærinstituttet i Oslo. Arrangører: Rådet for dyreetikk, Senter for Utvikling og Miljø (SUM, UiO) og Minding Animals Norge

  Program

  09.00 – 09.05 Velkommen ved Kristian Bjørkdahl, UiO (Senter for utvikling og miljø)
  09.05 – 09.15 Åpning ved Grethe Fossli, tidligere leder i Rådet for dyreetikk
  09.15 – 09.20 Videohilsen fra Peter Singer, filosof/etiker (Princeton University)
  09.20 – 09.50 Er Tine opptatt av dyrevelferd? Johnny Ødegård, direktør i TINE – Rådgiving og medlem
  09.50 – 10.20 Hvorfor er innmat ut? Kristian Bjørkdahl
  10.20 – 10.50 Å produsere et dyr: Om lykkelige reklamedyr og forbrukerens fraværende rolle i norsk landbruk. Runar Døving, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Markedshøyskolen
  10.50 – 11.00 Pause
  11.00 – 12.00 Paneldebatt: Hvordan formidle dyreetikk – fra gård til gaffel.
  I panelet: Runar Døving (SIFO/Markedshøyskolen), Svein Flåtten (Høyre), Arild Hermstad (Framtiden i Våre Hender), Hege Ulstein (Dagsavisen), Matskribent Andreas Viestad, Johnny Ødegård (TINE)
  12.50 – 12.45 Lunsj
  12.45 – 13.00 Dyrevelferd og politikk. Svein Flåtten (stortingsrepresentant for Høyre)
  13.00 – 13.15 Dyrevelferd og politikk. Harald A. Nissen (talsmann for Miljøpartiet De Grønne, bystyrerepresentant i Oslo)
  13.15 – 13.45 Forbrukeren sett fra fjøsgulvet. Bonde Geir Grosberg. Tidligere leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  13.45 – 14.15 Mattilsynets rolle når det gjelder velferd hos dyr. Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet
  14.15 – 14.25 Pause
  14.25 – 15.30 Paneldebatt: Visjoner for fremtidig dyrehold i norsk landbruk.
  I panelet: Ole Fjetland (Mattilsynet), Geir Grosberg, Live Kleveland (Dyrevernalliansen), Cecilie Mejdell (Veterinærinstituttet), Harald A. Nissen (Miljøpartiet De Grønne)
  15.30 – 15.40 Avslutning