Dyreetikkonferansen 2014

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge.

Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker.

Årets konferanse finner sted under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim 20. august 2014 og temaet er: Fiskelykke