Dyreetikkonferansen 2014

Tema for dyreetikkkonferansen 2014: Fiskelykke

Konferansen ble holdt 20. august 2014 under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim.

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge.

Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker.