Skip to content

Dyreetikkonferansen 2014

    Tema for dyreetikkkonferansen 2014: Fiskelykke

    Konferansen ble holdt 20. august 2014 under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim.

    Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge.

    Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker.