Skip to content

Dyreetikkonferansen 2016

    Tema for dyreetikkonferansen 2016: Ekstrem forvandling: Avle alt alltid?

    Hvor langt kan vi mennesker gå for å forme dyr etter våre ønsker og behov? Hvilke hensyn skal bestemme hvordan avl skjer?

    Evolusjon innebærer endring, men i naturen skjer slik endring svært langsomt. Vi mennesker kan imidlertid gripe inn i denne prosessen, ikke minst med avl. Det er ikke noe nytt at dyr formes etter våre ønsker og behov, det har vi gjort siden husdyrholdets begynnelse. I vår tid har imidlertid avlsarbeid blitt langt mer effektivt, og kommersielt. Spørsmålet i dag er derfor: Hvilke begrensninger – praktiske, juridiske, moralske – påligger oss i avlsarbeidet? Hvor går grensen for hva vi kan tillate oss å gjøre?

    Vi setter søkelys på de etiske aspektene ved avlsarbeid. Vi vil ta for oss kjæledyr og produksjonsdyr, både til lands og til vanns. Skal for eksempel enkelte hunderaser få avles frem kun av hensyn til utseende, selv om det medfører store helseproblemer? I loven heter det at avl skal skje slik at resultatet er ”robuste dyr med god funksjon og helse”. Oppfylles dette for eksempel i kylling- og lakseoppdrett hvor avl for rask vekst kan medføre deformiteter, skader og smerter? Finnes det dyr som, av hensyn til dårlig livskvalitet som følge av menneskestyrt avl, ikke bør fortsette å eksistere?

    Konferansen ble holdt 23. november 2016 på Litteraturhuset i Oslo. Arrangør: Minding Animals Norge og Rådet for dyreetikk.