Dyreetikkonferansen 2016

Hvor langt kan vi mennesker gå for å forme dyr etter våre ønsker og behov? Hvilke hensyn skal bestemme hvordan avl skjer? På Dyreetikkonferansen 2016 vil vi sette søkelyset på de etiske aspektene ved avlsarbeid. Vi vil ta for oss kjæledyr og produksjonsdyr, både til lands og til vanns.

Konferansen er et åpent arrangement onsdag 23. november på Litteraturhuset i Oslo. Mer informasjon om konferansen og mulighet for påmelding kommer etterhvert.

Arrangør: Minding Animals Norge og Rådet for dyreetikk

Dyreetikkonferansen 2016 – konseptnotat (pdf)