Dyreetikkonferansen 2017: Ulv, ulv! Hva slags plass har ulven i dagens Norge?

Dyreetikkonferansen 2017 finner sted på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 21. november kl. 9-14, med temaet «Ulv, ulv! Hva slags plass har ulven i dagens Norge?»

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte, men vi anbefaler at du melder deg på.

Ordstyrerfor dagen er Morten Tønnessen, som er leder Minding Animals Norge og medlem av Rådet for dyreetikk.

Program

09.00 Velkommen v/Tor Punsvik (viltforvalter hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

09.15 Ulvens biologi og kulturhistorie v/Petter Bøckman (Naturhistorisk museum, UiO)

09.50 Utviklingen i holdninger til ulv v/Olve Krange (Norsk institutt for naturforskning)

10.10 Hva mener næringen om ulven? v/Pål Kjorstad (nestleder Norsk Sau og Geit)

10.25 Pause

10.40 Hva mener dyrevernorganisasjonene om ulven? v/Siri Martinsen (leder NOAH – for dyrs rettigheter)

10.55 Hva mener jegerne om ulven? v/Espen Farstad (informasjonssjef Norges Jeger- og Fiskerforbund)

11.10 Hvilke løsninger har vi/hva finnes av skadeforebyggende tiltak v/Inger Hansen (NIBIO)

11.35 Forvaltning av dyrevelferden – hva gjør Mattilsynet? v/Torunn Knævelsrud (seksjonssjef for dyrevelferd, Mattilsynet)

11.55 Lunsj (for egen regning)

12.30 Paneldebatt m/bl.a. Pål Kjorstad (NSG), Espen Farstad (NJFF), Siri Martinsen (NOAH), Arnodd Håpnes (Naturvernforbundet)

13.45 Avslutning og oppsummering v/Rasmus Hansson (talsperson Miljøpartiet De Grønne)

Slutt