Skip to content

Dyreetikkonferansen 2017: Ulv, ulv! Hva slags plass har ulven i dagens Norge?

  Tema for Dyreetikkonferansen 2017: Ulv, ulv! Hva slags plass har ulven i dagens Norge?

  Konferansen ble holdt 2 november 2017 på Litteraturhuset i Oslo. Arrangører: Minding Animals Norge og Rådet for dyreetikk.

  Program

  09.00 Velkommen v/Tor Punsvik (viltforvalter hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

  09.15 Ulvens biologi og kulturhistorie v/Petter Bøckman (Naturhistorisk museum, UiO)

  09.50 Utviklingen i holdninger til ulv v/Olve Krange (Norsk institutt for naturforskning)

  10.10 Hva mener næringen om ulven? v/Pål Kjorstad (nestleder Norsk Sau og Geit)

  10.25 Pause

  10.40 Hva mener dyrevernorganisasjonene om ulven? v/Siri Martinsen (leder NOAH – for dyrs rettigheter)

  10.55 Hva mener jegerne om ulven? v/Espen Farstad (informasjonssjef Norges Jeger- og Fiskerforbund)

  11.10 Hvilke løsninger har vi/hva finnes av skadeforebyggende tiltak v/Inger Hansen (NIBIO)

  11.35 Forvaltning av dyrevelferden – hva gjør Mattilsynet? v/Torunn Knævelsrud (seksjonssjef for dyrevelferd, Mattilsynet)

  11.55 Lunsj (for egen regning)

  12.30 Paneldebatt m/bl.a. Pål Kjorstad (NSG), Espen Farstad (NJFF), Siri Martinsen (NOAH), Arnodd Håpnes (Naturvernforbundet)

  13.45 Avslutning og oppsummering v/Rasmus Hansson (talsperson Miljøpartiet De Grønne)

  Slutt