Dyreetikkonferansen 2018: Hvor like er mennesker og dyr?

Selvbevissthet, språk, fantasi, kreativitet, sosiale evner, kultur og moralsk sans – argumentene for hvorfor folk mener mennesket er hevet over dyrene er mange. Nyere forskning viser imidlertid at mennesker ikke er så unike som vi liker å tro. Dette er tema på årets dyreetikkonferanse den 23. november.

Flere dyrearter viser tegn på selvbevissthet. Så å si alle dyr kommuniserer, hver på sitt vis. Og våre sosiale liv finner sin motpart blant pattedyr, fugler og til og med insekter. Gang på gang de siste par generasjonene har gamle ideer om hva som gjør mennesket unikt blitt vitenskapelig motbevist, eller nyansert. Hvor like er egentlig mennesker og dyr? Og hvilket ansvar legger den økende kunnskapen om dyrs bevissthetsliv, følelser og ulike evner på oss i vår daglige kontakt med dyrene?

Program

Ordstyrer: Morten Tønnessen

10.00-10.15 – Velkommen og praktisk informasjon v/Morten Tønnessen (UiS)

10.15-10.45 – Dyrenes verden: Intelligens, hukommelse og følelserv/Petter Bøckman (Naturhistorisk museum, UiO)

10.45-11.15 – Kognitive evner og moralsk status – hvordan skal dyr telle? v/Svein Aage Christoffersen (teolog og etiker, tidligere leder av Rådet for dyreetikk)

11.15-11.45 – Kognitive evner og bevissthet v/ Janicke Nordgreen (NMBU)

11.45-12.15 – Respekt for menneskeverd = artsdiskriminering?v/Dag Hareide (tidligere generalsekretær i NNV, daglig leder Regnskogfondet, rektor Nansenskolen)

12.15-13.00 – Lunsj (gratis for alle påmeldte)

13.00-14.15 – Paneldebatt

Bekreftede deltakere: Dyrevernalliansen

14.15-14.30 – Avslutning/oppsummering

v/Inger Lise Andersen (NMBU, leder av Rådet for dyreetikk)

Praktisk informasjon

Tid: Fredag 23. november, 10:00 – 14:30
Sted: NMBU Veterinærhøgskolen, Fellesauditoriet
Pris: gratis og åpen for alle
Servering: gratis lunsj for alle som er påmeldt
Streaming: Seminaret vil bli streamet