Skip to content

Dyreetikkonferansen 2020

  Konferansen ble avholdt 24. september 2020. Årets konferanse var digital med tema «Velferd i isolasjonens tid. Isolasjon som løsning på helseutfordringer for mennesker og dyr?».

  Vi fikk fem strålende foredrag om antibiotika, én helse og hold av produksjonsdyr. Under foredragene hadde tilhørerne mulighet til å skrive inn spørsmål til foredragsholderne. Spørsmålene ble samlet av ordstyrer Aslak Bonde som ledet en kort diskusjonsrunde mot slutten av konferansen.

  Konferansen ble fulgt av nesten 200 tilhørere og skapte stort engasjement selv om både tiden og den digitale plattformen begrenset muligheten for gode diskusjoner.

  Opptak og presentasjoner

  Velferd i isolasjonens tid

  Vi har fått kjenne på følelsen av isolasjon i år. Skoler og barnehager var stengt, vi måtte være mye hjemme i perioder og mange av oss er fortsatt på hjemmekontor. Vi må også regne med å isolere oss i større grad enn vi er vant til i lang tid fremover. Prisen er høy for mange, men tiltakene har effektivt redusert smittespredning og sykdom.

  Av samme grunn isolerer vi dyrene våre. Ved å holde dyrene innendørs og begrense den sosiale omgangen og bevegelsesfriheten, minsker vi sjansen for at dyrene blir syke og smitter hverandre. Samtidig har denne typen dyrehold klare ulemper for dyrevelferden. Må vi holde dyrene våre i Norge slik vi gjør idag? Hva risikerer vi ved å la grisen rote i jorda og høna vagle i trærne? Vil isolasjon være løsningen på helseutfordringer for mennesker og dyr også i fremtiden?

  Program

  Slik så programmet ut:

  10.00-10.05 – Velkommen
  Aslak Bonde

  10.05-10.25 –  Krigen mot bakteriene
  Erik Martiniussen, journalist og forfatter

  10.25 -10.45 – Én helse – smitte uten barrierer
  Andrea Miller, NINA

  10.45-11.00 – Hvorfor holder vi grisen som vi gjør?
  Carl Andreas Grøntvedt, fagansvarlig gris Veterinærinstituttet

  11.00-11.15 – Hvorfor holdes de fleste fjørfe inne – når alt håp er ute?
  Margrethe Brantsæter, Norsk Fjørfelag

  11.15-11.35 – Industrielt husdyrhold – en risiko for dyr og mennesker
  Siri Martinsen, NOAH

  11.35-11.55 – Spørsmål og diskusjon

  11.55-12.00 – Oppsummering og avslutning