Skip to content

Dyreetikkonferansen 2021

  Dyreetikkonferansen 2021 ble avholdt 11. november på Scandic Alta. Tema for årets konferanse var «Dyrevelferd i reindriften: Utfordringer og løsninger».

  I løpet av det tre og en halv timer lange arrangementet, fikk vi strålende foredrag fra Veterinærinstituttet, NIBIO, Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Mattilsynet, etterfulgt av en paneldebatt. Ordstyrer for konferansen var Mikkel Nils Sara (Samisk høgskole). Rundt 40 personer deltok fysisk på arrangementet, mens rundt 70 personer fulgte digitalt på nett.

  Opptak

  Program

  10.00 – 10.15 – Velkommen av ordstyrer
  Mikkel Nils Sara, Samisk Høgskole

  10.15 – 10.35 – Samisk og norsk forståelse av dyrevelferd
  Torill Mørk, Veterinærinstituttet

  10.40 – 11.00 – Hvordan måle velferd hos rein?
  Grete Jørgensen, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

  11.05 – 11.25 – Utfordringer og løsninger ifølge næringen
   Inge Even Danielsen, Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL)

  11.30 – 12.10 – Gratis lunsj for påmeldte i hotellrestauranten

  12.15 – 12.35 – Utfordringer og løsninger ifølge forvaltningen
  Helene Weydahl Guttorm, Mattilsynet

  12.40-13.20 – Spørsmål og diskusjon

  13.20-13.30 – Oppsummering og avslutning