Dyreetikkonferansen 2021

Dyreetikkonferansen 2021 holdes på Scandic Alta torsdag 11. november klokka 10 – 13:30. Tema for årets konferanse er «Dyrevelferd i reindriften: Utfordringer og løsninger». Du kan melde deg på og delta fysisk, eller du kan følge arrangementet via streaming.

Reindriftsnæringen har stor betydning for samisk og lokal økonomi og kultur. Næringen har lange tradisjoner, men er samtidig i endring. Klimaendringer, tap av beiteområder, rovdyrforvaltning og forventninger fra storsamfunnet gir reineierne store utfordringer.

Hvilke dyrevelferdsutfordringer står reindriften overfor og hvordan kan de best løses? På årets dyreetikkonferanse skal vi belyse og forsøke å besvare disse spørsmålene.

Praktisk informasjon

Konferansen holdes torsdag 11. november kl. 10.00 – 13.30.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Du kan enten delta fysisk på konferansen i Alta, eller du kan følge arrangementet via streaming.

Ved fysisk deltakelse

  • Hvor: Scandic Alta
  • Servering: Gratis lunsj i hotellets restaurant
  • Påmelding: Arrangementet er gratis, men for å beregne servering må du melde deg på ved å sende en e-post til kristian.ellingsen@vetinst.no eller sende sms til 91 70 29 70.

Digital deltakelse via streaming

Her finner du arrangementet på Facebook.

Program

10.00 – 10.15 – Velkommen av ordstyrer
Mikkel Nils Sara, Samisk Høgskole

10.15 – 10.35 – Samisk og norsk forståelse av dyrevelferd
Torill Mørk, Veterinærinstituttet

10.40 – 11.00 – Hvordan måle velferd hos rein?
Grete Jørgensen, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

11.05 – 11.25 – Utfordringer og løsninger ifølge næringen
 Inge Even Danielsen, Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL)

11.30 – 12.10 – Gratis lunsj for påmeldte i hotellrestauranten

12.15 – 12.35 – Utfordringer og løsninger ifølge forvaltningen
Helene Weydahl Guttorm, Mattilsynet

12.40-13.20 – Spørsmål og diskusjon

13.20-13.30 – Oppsummering og avslutning

Last ned programmet

Program for Dyreetikkonferansen 2021