Dyreetikkonferansen 2022

Tema for årets dyreetikkonferanse er «Noen dyr er likere enn andre. Hvorfor behandler vi dyr forskjellig?».

Dyr tildeles verdi og rettigheter på grunnlag av sin artstilhørighet – og behandles deretter. Mange hundeeiere har ingen betenkeligheter med å bruke titusenvis av kroner på operasjoner og behandlinger av dyrene sine. Vi skylder da vår beste venn såpass. Tanken på å gjøre det samme for en gris eller en kylling er latterlig. Vi sørger når hamsteren vår dør, men kaller det svinn at 54 millioner oppdrettslaks døde i merdene i 2020.

Hva er grunnen til av vi behandler dyr så forskjellig? Må – eller bør – det være strengere krav for hold av kjæledyr sammenliknet med hold av produksjonsdyr? Er formålet med å produsere mat så viktig at det er etisk forsvarlig å holde dyr under forhold som ikke er i tråd med deres naturlige behov?

Når: onsdag 16. november 2022
Tid: 10.00-14.30
Hvor: Litteraturhuset i Oslo, rom Skram
Pris: Gratis
Lunsj: gratis lunsj hvis du har meldt deg på
Påmelding: send e-post til kristian.ellingsen@vetinst.no
StreamingArrangementet blir streamet. Du trenger ikke å melde deg på for å delta via streaming.

Program

10.00-10.10 – Velkommen og praktisk info
Knut Bøe, professor i etologi, NMBU, leder av Rådet for dyreetikk

10.15-10.40 – Filosofiens gjenoppdagelse av dyr
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO

10.45   -11.10 – Hvordan har synet på dyr forandret seg?
Runar Døving, professor i sosialantropolog ved Høyskolen Kristiania

11.15-11.40 – Hva kan veterinærfaget si om hvorfor vi behandler dyr forskjellig?
Torill Moseng, administrerende direktør for Veterinærinstituttet

11.40-12.25 – Gratis lunsj for alle påmeldte

12.30-12.55 – Hvilke utfordringer ser forvaltningen knyttet til ulike syn på dyrs egenverdi?    Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd i Mattilsynet

13.00-14.30 – Paneldebatt med foredragsholderne + Live Kleveland i Dyrevernalliansen
Ordstyrer Morten Tønnessen, professor i filosofi ved UiS

Last ned programmet.