Skip to content

Dyreetikkonferansen 2022

  Dyreetikkonferansen 2022 med tittelen “Noen dyr er likere enn andre. Hvorfor behandler vi dyr forskjellig?” gikk av stabelen 16. november på Litteraturhuset i Oslo.

  Konferansen ble åpnet av Knut Bøe, professor i etologi ved NMBU og leder av Rådet for dyreetikk. Vi hadde rundt 200 deltakere, hvorav omtrent halvparten var fysisk tilstede i salen mens resten fulgte på nett. Vi fikk foredrag fra Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO, Runar Døving, professor i sosialantropologi ved Høyskolen Kristiania og Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd i Mattilsynet. Etter innleggene ble det paneldebatt med foredragsholderne, samt Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Debatten skapte stort engasjement og ble kyndig styrt av Morten Tønnessen, professor i filosofi ved UiS.

  Rådet for dyreetikk ønsker å takke for deltakelsen og håper å se alle igjen neste år.

  Opptak

  Program

  10.00-10.10 – Velkommen og praktisk info
  Knut Bøe, professor i etologi, NMBU, leder av Rådet for dyreetikk

  10.15-10.40 – Filosofiens gjenoppdagelse av dyr
  Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO

  10.45   -11.10 – Hvordan har synet på dyr forandret seg?
  Runar Døving, professor i sosialantropolog ved Høyskolen Kristiania

  11.15-11.40 – Hva kan veterinærfaget si om hvorfor vi behandler dyr forskjellig?
  Torill Moseng, administrerende direktør for Veterinærinstituttet

  11.40-12.25 – Gratis lunsj for alle påmeldte

  12.30-12.55 – Hvilke utfordringer ser forvaltningen knyttet til ulike syn på dyrs egenverdi?    Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd i Mattilsynet

  13.00-14.30 – Paneldebatt med foredragsholderne + Live Kleveland i Dyrevernalliansen
  Ordstyrer Morten Tønnessen, professor i filosofi ved UiS