Dyreetikkonferansen 2022

Dyreetikkonferansen 2022 med tittelen «Noen dyr er likere enn andre. Hvorfor behandler vi dyr forskjellig?» gikk av stabelen 16. november på Litteraturhuset i Oslo.

Konferansen ble åpnet av Knut Bøe, professor i etologi ved NMBU og leder av Rådet for dyreetikk. Vi hadde rundt 200 deltakere, hvorav omtrent halvparten var fysisk tilstede i salen mens resten fulgte på nett. Vi fikk foredrag fra Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO, Runar Døving, professor i sosialantropologi ved Høyskolen Kristiania og Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd i Mattilsynet. Etter innleggene ble det paneldebatt med foredragsholderne, samt Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Debatten skapte stort engasjement og ble kyndig styrt av Morten Tønnessen, professor i filosofi ved UiS.

Rådet for dyreetikk ønsker å takke for deltakelsen og håper å se alle igjen neste år.

Opptak

Program

10.00-10.10 – Velkommen og praktisk info
Knut Bøe, professor i etologi, NMBU, leder av Rådet for dyreetikk

10.15-10.40 – Filosofiens gjenoppdagelse av dyr
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO

10.45   -11.10 – Hvordan har synet på dyr forandret seg?
Runar Døving, professor i sosialantropolog ved Høyskolen Kristiania

11.15-11.40 – Hva kan veterinærfaget si om hvorfor vi behandler dyr forskjellig?
Torill Moseng, administrerende direktør for Veterinærinstituttet

11.40-12.25 – Gratis lunsj for alle påmeldte

12.30-12.55 – Hvilke utfordringer ser forvaltningen knyttet til ulike syn på dyrs egenverdi?    Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd i Mattilsynet

13.00-14.30 – Paneldebatt med foredragsholderne + Live Kleveland i Dyrevernalliansen
Ordstyrer Morten Tønnessen, professor i filosofi ved UiS