Mina og Snufs

Dyreetikkonferansen 2023

Fotograf: Inger Helen Stenevik. 

Dyreetikk-konferansen 2023: Er kjærlighet nok? Når omsorgen for dyr går galt

Tid: Tirsdag 12.desember 10:00-15:00
Sted: Litteraturhuset i Oslo, sal Wergeland

Adresse: Wergelandsveien 29, dvs. på hjørnet av Wergelandsveien og Parkveien

Det er gratis å delta, men det krever påmelding av hensyn til begrenset plass i salen og for lunsj.

Meld deg på her hvis du skal delta fysisk (Påmeldingsfrist torsdag 7.12.23)

Konferansen kan følges digitalt, og det gjøres opptak som kan ses i ettertid. (Klikk her for å se stream)

Påmelding er ikke nødvendig dersom du skal følge konferansen digitalt.

 

Program

10:00 – 10:10      Velkommen og praktiske opplysninger.
Knut Bøe, leder av Rådet for dyreetikk


10:10 – 10:40     Grunnlaget for empati med dyr og mennesker.
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO


10:40 – 11:00     Kjærlighet og kunnskap – henger det sammen?
Del I: Turid Buvik, atferdskonsulent, leder av Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr


11:00 – 11:10     Pause


11:10 – 11:30     Kjærlighet og kunnskap – henger det sammen?
Del II: Morten Tønnesen, professor i filosofi, Universitetet i Stavanger

 

11:30 – 12:10     Når det går galt.

Karianne Muri, seniorforsker, veterinær, Veterinærinstituttet/NMBU

11:30 – 11:50 Når ønsket om å hjelpe blir skadelig: Hamstring av dyr.

11:50 – 12:10 Mishandling av dyr, barn og voksne: Hva er sammenhengene?


12:15 – 13:00      Lunsj – lett servering for de påmeldte


13:00 – 13:30      Forebygging av dyretragedier i landbruket.
Halle Arnes, fagkoordinator HMS, Norsk Landbruksrådgiving


13:30 – 13:40     Pause for opprigging til paneldebatt


13:40 – 14:50     Paneldebatt: Hvordan best forebygge vanskjøtsel og mishandling av dyr.

 

Foruten foredragsholderne deltar Nina Brogeland Laache fra Mattilsynet, Tone Strømsnes Olsen fra Økokrim og Anne Lise Skoie Risøen fra Dyrebeskyttelsen. Debatten ledes av Cecilie Mejdell.