Skip to content

Høringssvar: 15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

    Rådet mener, i sum, at det ikke er mulig å gi pelsdyr som holdes i bur et akseptabelt velferdsnivå, selv med de forbedringer og krav som er foreslått i utredningen. Rådet for dyreetikk ønsker derfor en styrt avvikling av alt pelsdyrhold i Norge.

    Last ned høringssvaret:

    Høringssvar NOU 2014 om norsk pelsdyrhold (pdf)

    Tags: