Høringssvar: Veileder til 10 i holdforskriften for storfe

Arealbehovet i luftegårder vil avhenge bl.a. av dyregruppenes sammensetning og av driftsopplegget for øvrig. Luftegården skal uansett ikke være mindre enn 20 m2.
Rådet er ikke enig i at areal til mosjonsgang kan være mindre enn angitte areal til luftegård, slik det er angitt i veiledere. Det bør også framgå at underlaget i luftegårder og mosjonsganger skal være sklisikkert slik at dyra kan bevege seg på en naturlig måte.

Rådet mener at det bør gå klart fram i veilederen at tilgang til beite gir dyra best mulighet for fri bevegelse, mosjon og naturlig atferd, og at bruk av luftegård ikke er et likeverdig alternativ.

Last ned høringssvaret:

Høringssvar til Mattilsynet om holdforskrift storfe (pdf)