Skip to content

Etiske vurderinger av dagens saueavl

    Etterspørselen etter lammekjøtt i Norge er stor, og målrettet avlsarbeid har ført til at enkelte søyer føder svært mange lam. Dette gir til dels alvorlige helsemessige og dyrevelferdsmessige problemer for både søyer og lam, noe Rådet vurderer som etisk uakseptabelt.


    Last ned vurderingen:

    Etiske vurderinger av dagens saueavl (pdf)

    Tags: