Skip to content

Kronikk: Et etisk blikk på ulvesaken

    Uansett hvilke verdistandpunkter man inntar, blir ulvesaken aldri enkel, med mindre man graver seg ned i en skyttergrav og fremdyrker et gjennomført enøyd syn på saken. Etikk er relevant i ulvesaken fordi den i stor grad handler om ulike verdisyn, som ofte er knyttet til ulike natursyn.

    Dette blir belyst i en kronikk av  Morten Tønnessen (medlem i RDE og leder for Minding Animals Norge) og Kristian Ellingsen-Dalskau (sekretær for Rådet for dyreetikk og forsker på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet).

    Les hele kronikken i Nationen.