Skip to content

Kronikk: Hvor like er mennesker og dyr?

    I lang tid var evolusjonsforskere mest opptatt av hva som «skiller oss fra dyrene». Etter tiår med etologisk forskning har kanskje likhetene blitt mer interessante enn forskjellene.

    Lenge trodde man at vi mennesker var de eneste skapningene som kunne bruke og lage redskaper, og regnet dette som noe særegent menneskelig. Så viste det seg at ikke bare våre nærmeste slektninger, menneskeapene, men også for eksempel et dyr som kråka, kan lage og bruke redskaper. Men vi måtte vel være den eneste arten som kunne planlegge? Denne antakelsen måtte man også trekke tilbake. Så fort man for alvor begynte å studere hvordan fugler lagrer mat for vinteren et stort antall steder, skjønte forskere at fuglene nødvendigvis må være i stand til å planlegge og holde orden på bruken av de ulike gjemmestedene.

    Dette er starten på en krokikk av Siri Martinsen (leder, NOAH – for dyrs rettigheter) og Morten Tønnessen (førsteamanuensis i filosofi ved UiS og medlem av Rådet for dyreetikk) publisert i Dagbladet.

    Her kan du lese hele kronikken.