Skip to content

NKKs etiske retningslinjer for hold av hund

  Til:
  Norsk Kennel Klub
  Postboks 163 – Bryn
  0611 Oslo

  NKKs etiske retningslinjer for hold av hund – høringssvar

  Det vises til NKKs høringsbrev av 15. oktober 2009 vedlagt utkast til etiske retningslinjer for hold av hund.

  Rådet for dyreetikk takker for anledningen til å vurdere utkastet til ovennevnte retningslinjer. Rådet for dyreetikk ser gjerne at retningslinjene utformes mer konkret. Vi oppfordrer videre NKK om å etablere en egen intern tilsynsordning for å sikre etterlevelse av retningslinjer og regelverk, i prinsippet tilsvarende de internkontrollordninger som er etablert for annet husdyrhold.

  Last ned høringssvaret:

  NKKs etiske retningslinjer for hold av hund (pdf)

  Tags: