Etiske vurderinger av fangstmetodene i kommersielt fiske

Velferd hos viltlevende fisk har tradisjonelt vært lite påaktet, men nye forskningsresultater, lovgiving, fremvekst av oppdrettsnæringen, samt mer fokus på dyrevelferd generelt, har ført til at dette har blitt en etisk problemstilling vi som samfunn må ta stilling til. Med denne uttalelsen ønsker Rådet for dyreetikk å sette fokus på hensynet til fiskevelferd knyttet til […]

Les mer...

Dyreetikkonferansen 2014

Tema for dyreetikkkonferansen 2014: Fiskelykke Her finner du opptak av Dyreetikkonferansen 2014 Last ned program for Dyreetikkonferansen 2014 Konferansen ble holdt 20. august 2014 under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim. Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Hensikten med konferansen […]

Les mer...

Uttalelse: Ansvaret for dyrenes velferd

Det er i dag en kontinuerlig debatt om dyrevelferd og etiske sider ved bruk og hold av dyr. I relasjonen mellom våre husdyr og mennesket er dyret alltid den svake part, og hold av dyr og dyrevelferd inngår i et bredt samfunnsansvar. Rådet for dyreetikk mener at dette ansvaret kan fordeles på flere ulike aktører, […]

Les mer...

Høringssvar: Veileder til 10 i holdforskriften for storfe

Arealbehovet i luftegårder vil avhenge bl.a. av dyregruppenes sammensetning og av driftsopplegget for øvrig. Luftegården skal uansett ikke være mindre enn 20 m2. Rådet er ikke enig i at areal til mosjonsgang kan være mindre enn angitte areal til luftegård, slik det er angitt i veiledere. Det bør også framgå at underlaget i luftegårder og […]

Les mer...

Dyreetikkkonferansen 2013

Tema for dyreetikkkonferansen 2012: Dyrs natur under press: Hvordan vi former dyr i vårt bilde. Her finner du opptak av dyreetikkonferansen 2013. Last ned programmet for Dyreetikkonferansen 2013 Konferansen ble holdt 22. august 2013 på Litteraturhuset i Oslo. Arrangører: Rådet for dyreetikk, Senter for utvikling og miljø, Minding Animals Norge og Norges veterinærhøgskole. Dyreetikkonferansen er […]

Les mer...

Bevisstløs i handlingsøyeblikket

Hvor mange forskjellige hønseraser brukes i norsk eggproduksjon i dag? Hvor gammel er ei melkeku når den slaktes? Er du som norske forbrukere flest, vet du ikke stort om det du spiser. Les kronikken på NRK Ytring av Kristian Bjørkdahl, Rådet for Dyreetikk.

Les mer...
1 3 4 5 6 7 13