Utkast til endring av forskrift om hold av høns og kalkun

Det vises til Mattilsynets høringsbrev av 27.8.2012 med utkast til endring av forskrift om hold av høns og kalkun. Hovedinnholdet i forskriftsutkastet er at det stilles formelle krav til opplæring av dyreholder i slaktekyllingbesetninger, at tidsrommet fra slaktekylling blir fratatt fôr og vann fram til forventet slaktetidspunkt ikke skal overstige 12 timer og at standard […]

Les mer...

Dyreetikkonferansen 2012

Dyret bak maten og mennesket bak forbrukeren Tidligere var en vesentlig større del av den norske befolkningen involvert i matproduksjon, og langt flere hadde daglig kontakt med produksjonsdyr enn det som er tilfellet i dag. Samtidig som folk flest har beveget seg bort fra dyra som gir oss kjøtt, egg og melk, har norsk husdyrhold […]

Les mer...

Liv eller død for våre firbeinte pasienter

Ved beinkreft amputeres foten. Et nedslitt hofteledd erstattes med plast og metall. Nyrer transplanteres. Det er snakk om avansert kirurgi på hund og katt. Rådet for dyreetikk er betenkt og ønsker debatt. Bør det settes grenser? Utviklingen innen medisinsk teknologi er imponerende. Mulighetene for å reparere på helsemessige skavanker blir stadig bedre. Så også innen […]

Les mer...

Utkast til forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr og utkast til forskrift om endring av forskrift om karantenestasjon for hund og katt

Rådet for dyreetikk viser til brev av 23.11.2011 fra Mattilsynet hvor tre forskrifter er foreslått erstattet av en ny forskrift, og hvor det foreslås endringer i forskrift om karantenestasjon for hund og katt. Rådet for dyreetikk støtter Mattilsynet i forslaget om at hundelufting (”dog walking”) bør omfattes av forskriften slik det er foreslått i § […]

Les mer...

Jakt med pil og bue

Følgende tekst er et utdrag fra uttalelsen. Rådets vurdering Etter Rådets syn er det av vesentlig betydning at dyras lidelser er lavest mulig når de skal avlives, uansett metode. Før jakt med pil og bue eventuelt kan tillates, mener Rådet at det må dokumenteres at jakt med pil og bue ikke fører til mer lidelser […]

Les mer...

Utkast til forskrifter om transport av dyr

Vi viser til Mattilsynets høringsbrev av 14. mars 2011 med utkast til nye forskrifter om transport av dyr. Det foreslås to separate forskrifter om transport; henholdsvis Forskrift om kommersiell, og Forskrift om ikke-kommersiell transport av dyr og transport av sirkusdyr. Den førstnevnte forskriften implementerer EUs transportforordning og har et nasjonalt tilleggsregelverk. Den sistnevnte har kun […]

Les mer...

Uttalelse om hestehold

Hester er sosiale dyr med stort behov for flokktilhørlighet, bevegelse og lang etetid. De er prisgitt sine eiere og passere, og det er viktig at eierne og passerne er klar over sitt ansvar og sørger for at hesten får leve et godt liv. Hester bør i størst mulig grad holdes i et miljø der de […]

Les mer...

Utkast til forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Med et beregnet tidsforbruk på 45 minutter vil det ikke være rom for mer enn en enkel klinisk undersøkelse og enkel behandling eller avliving. Dette vurderes som tilstrekkelig for viltlevende dyr da omfattende behandling/oppstalling i liten grad vil være aktuelt av dyrevelferdshensyn. For eide dyr kan godtgjørelsens størrelse føre til at avliving blir valgt som […]

Les mer...

Uttalelse om hundehold

Å holde hund og ta ansvaret for at denne har det bra i dagens moderne samfunn, krever både innsikt, tid og ressurser på forskjellig måte. Hunder er sosiale dyr med stort behov for flokktilhørlighet, utforsking av omgivelsene og aktivitet. De ulike hunderasene har ulike behov for aktivitet, stell og utfordringer. Hunder er helt prisgitt sine […]

Les mer...

Utkast til forskrift om hold av pelsdyr

Det vises til Mattilsynets høring om utkast til ny forskrift om hold av pelsdyr i brev av 18. februar 2010. Rådet for dyreetikk avgir ikke høringssvar i saken da det nåværende Rådet ikke har hatt tilstrekkelig tid til å diskutere saken. Last ned høringssvaret: Utkast til forskrift om hold av pelsdyr (pdf)

Les mer...
1 4 5 6 7 8 13