Skip to content

Rituell slakting

  Avgitt februar 1995

  Landbruksdepartementets etikkutvalg har mottatt et brev fra en privatperson vedrørende rituell slakting i Norge. Utvalget uttaler:

  Rituell slakting av dyr, der blodtapping foretas uten forutgående bedøvelse (sjekting), er i strid med norsk dyrevernlov. Dyrevernloven krever at dyret skal være bedøvet, d.v.s. gjort bevisstløst, før halspulsårene kuttes, og at dyret skal forbli bevisstløst inntil det dør av blodtapet. For de dyreslag som her er aktuelle, foregår dette ved skyting i hjernen (boltpistol eller slaktemaske) eller ved at elektrisk strøm ledes gjennom hjernen. Det er ikke gitt dispensasjoner for å utføre sjekting i Norge.

  De fleste muslimer bosatt i Norge har akseptert norsk slakting med visse modifikasjoner, som de finner kan tilfredsstille de religiøse kravene i Koranen, samtidig som slaktemetoden er helt i samsvar med norsk lovverk. Slik slakting foretas ved enkelte norske slakterier. Metoden består i at slaktedyret først bedøves på vanlig måte og at hele strupen deretter overskjæres. Det er en muslim tilstede under avlivingen. Foreskreven tid mellom bedøving og blodtapping overskrides ikke. Avblødningen skjer meget raskt og sikkert når hele strupen overskjæres. Dyrevernmessig skulle det derfor ikke være forskjell på vanlig norsk slakting og denne modifiserte religiøse metoden.

  Personer eller grupper som mener at denne slaktemetoden ikke tilfredsstiller de religiøse kravene, får tillatelse til import av kjøtt fra dyr som er slaktet rituelt i andre land, for å dekke eget forbruk.

  Landbruksdepartementets etikkutvalg støtter nåværende norsk lovgivning som forbyr sjekting, og fraråder at det også i framtiden gis tillatelse til at slaktedyr blodtappes uten forutgående bedøving.