Tag Archives forcatch and release

Sportsfiske, Fang og slipp

Avgitt april 1998 Sportsfiske der fanget fisk skal slippes ut igjen, såkalt “catch and release” eller “fang og slipp”, er utbredt i en del land. Myndighetene vurderer nå om konseptet skal innføres som et fangstbegrensende virkemiddel i enkelte norske vassdrag. “Fang og slipp” -konseptet er et nytt prinsipp i naturforvaltningen sammenliknet med de fangstregulerende tiltak […]

Les mer...