Tag Archives fordelfiner

Uttalelse om delfiner i fangenskap

Avgitt november 1995 Rådet for dyreetikk har vurdert opprettelse av delfinarium, d.v.s. akvarium for  delfiner, i Norge. I Europa forøvrig går utviklingen i retning av at de fleste delfinarier legges ned. 70% av delfinene som finnes i delfinarier verden over er fanget inn fra vill tilstand til dette formål. Rådet vil ta sterk avstand fra […]

Les mer...