Tag Archives fordyrehold

Dyrehold og ansvarshavendes egnethet

Avgitt juni 1996 Rådet for dyreetikk har vurdert om det bør stilles krav til egnethet eller kompetanse hos personer som skal ha ansvar for dyr. Bakgrunnen for denne henvendelsen fra Landbruksdepartementet, er at dyrehold hos rusmiddelbrukere og psykiatriske pasienter gjentatte ganger har vært innrapportert til dyrevernnemnder. Rådet mener at en forhåndsvurdering av enkeltpersoners skikkethet før […]

Les mer...