Tag Archives forfang og slipp

Sportsfiske, Fang og slipp

Avgitt april 1998 Sportsfiske der fanget fisk skal slippes ut igjen, såkalt «catch and release» eller «fang og slipp», er utbredt i en del land. Myndighetene vurderer nå om konseptet skal innføres som et fangstbegrensende virkemiddel i enkelte norske vassdrag. «Fang og slipp» -konseptet er et nytt prinsipp i naturforvaltningen sammenliknet med de fangstregulerende tiltak […]

Les mer...