Tag Archives forfjørfe

Utkast til endring av forskrift om hold av høns og kalkun

Det vises til Mattilsynets høringsbrev av 27.8.2012 med utkast til endring av forskrift om hold av høns og kalkun. Hovedinnholdet i forskriftsutkastet er at det stilles formelle krav til opplæring av dyreholder i slaktekyllingbesetninger, at tidsrommet fra slaktekylling blir fratatt fôr og vann fram til forventet slaktetidspunkt ikke skal overstige 12 timer og at standard […]

Les mer...

Kastrasjon

Dyrevernloven er ikke konsekvent når det gjelder adgangen til å kastrere dyr. For enkelte arter er kastrasjon forbudt, mens andre arter kan kastreres av lekfolk uten bruk av bedøvelse. Rådet for dyreetikk mener at det er behov for en helhetlig gjennomgang av regelverket. Rådet legger i sin vurdering vekt på hensynet til dyrs integritet og […]

Les mer...