Tag Archives forhjemmeslakting

Hjemmeslakting

Avgitt april 1996 Rådet for dyreetikk finner at det nye EØS-regelverket, som forbyr salg av kjøtt av småfe, storfe og gris som er slaktet hjemme, ikke tar tilbørlige dyrevernhensyn og ikke er tilpasset de driftsmessige realiteter som kjennetegner norsk husdyrproduksjon. Det er ingenting som tilsier at hjemmeslakting etisk sett er dårligere enn industriell slakting. Såvidt […]

Les mer...