Tag Archives forkalv

Skille av melkeku og kalv etter fødselen

Avgitt juni 1997 I melkeproduksjonen er det vanlig praksis å skille ku og kalv straks etter fødselen og fôre opp kalven på kunstig vis. Men dagens melkekyr produserer melk langt ut over kalvens behov. Det er derfor ingen absolutt interessekonflikt mellom kalvens behov og gårdens produksjon av melk for salg. Tvert imot har dagens melkekvoter […]

Les mer...