Tag Archives forkarantene

Utkast til forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr og utkast til forskrift om endring av forskrift om karantenestasjon for hund og katt

Rådet for dyreetikk viser til brev av 23.11.2011 fra Mattilsynet hvor tre forskrifter er foreslått erstattet av en ny forskrift, og hvor det foreslås endringer i forskrift om karantenestasjon for hund og katt. Rådet for dyreetikk støtter Mattilsynet i forslaget om at hundelufting (”dog walking”) bør omfattes av forskriften slik det er foreslått i § […]

Les mer...