Tag Archives forløsdrift

Høringssvar – endring av forskrift om hold av storfe, utsettelse av løsdriftskrav

Det vises til Landbruks- og matdepartementets høringsbrev av 20.05.16 med ønske om innspill til endring av forskrift om hold av storfe. Endringen omhandler utsettelse av løsdriftskravet til 1. januar 2034. Utvidede krav om beitebruk (minst 16 uker i sommerhalvåret og regelmessig mosjon og fri bevegelse resten av året) er foreslått som kompenserende tiltak i overgangsperioden. […]

Les mer...