Tag Archives forpåkjørsel

Når vilt blir påkjørt av tog

Avgitt februar 1994 På grunn av den snørike vinteren i år søker mange hjortedyr ut på veier og jernbanelinjer. I løpet av årets seks første uker er 340 elg blitt påkjørt av tog. Etikkutvalgets medlemmer har mottatt henvendelser fra publikum som er bekymret for hva som skjer med dyr som blir skadd i kollisjoner med […]

Les mer...