Tag Archives forrev

Pelsdyrskrotter til pelsdyrfôr

Rådet for dyreetikk er av Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen blitt bedt om å vurdere de etiske forhold og føre-var prinsippet knyttet til bruk av pelsdyrskrotter i fôr til pelsdyr. Spørsmålene har kommet opp  i forbindelse med en prosjektsøknad. Rådet har forstått det slik at de helsemessige aspekter skal være  ivaretatt gjennom “forskrift om transport […]

Les mer...