Skip to content

rituell slakting

Rituell slakting

    Avgitt februar 1995 Landbruksdepartementets etikkutvalg har mottatt et brev fra en privatperson vedrørende rituell slakting i Norge. Utvalget uttaler: Rituell slakting av dyr, der blodtapping… Read More »Rituell slakting