Tag Archives forskadedyr

Uttalelse om skadedyr

Dette er et utdrag av Rådets vurdering. Her kan du laste ned og lese hele uttalelsen om skadedyr. Sammendrag Denne uttalelsen tar for seg dyreetiske problemstillinger knyttet til vår behandling av skadedyr, dvs. dyr som kommer i konflikt med menneskelige interesser. Tematikken er avgrenset til dyr som normalt er viltlevende, men som lett kommer i […]

Les mer...