Skip to content

Utkast til forskrift om hold av pelsdyr

    Det vises til Mattilsynets høring om utkast til ny forskrift om hold av pelsdyr i brev av 18. februar 2010.

    Rådet for dyreetikk avgir ikke høringssvar i saken da det nåværende Rådet ikke har hatt tilstrekkelig tid til å diskutere saken.

    Last ned høringssvaret:

    Utkast til forskrift om hold av pelsdyr (pdf)

    Tags: