Skip to content

Utkast til forskrifter om transport av dyr

    Vi viser til Mattilsynets høringsbrev av 14. mars 2011 med utkast til nye forskrifter om transport av dyr. Det foreslås to separate forskrifter om transport; henholdsvis Forskrift om kommersiell, og Forskrift om ikke-kommersiell transport av dyr og transport av sirkusdyr. Den førstnevnte forskriften implementerer EUs transportforordning og har et nasjonalt tilleggsregelverk. Den sistnevnte har kun nasjonale bestemmelser.

    Last ned høringssvaret:

    Høringssvar: forskrifter om transport av dyr (pdf)

    Tags: