Skip to content

Utsettelse av kompetansekrav

    Det vises til høringsbrev av 15.5.2009 fra Mattilsynet hvor det foreslås å utsette kompetansekravet for personer som er ansvarlige for hold av storfe, hest og småfe.

    Rådet for dyreetikk mener at personer som har ansvar for dyr bør ha høy kompetanse innen fagområdet. Vi beklager at utdanningskravet ved hold av storfe, hest og småfe foreslås utsatt.

    Utsettelsen begrunnes med at kravene til utdanning bør revurderes og harmoniseres. I dette arbeidet vil Mattilsynet gjennomføre en bred dialog med næringene, dyrevernorganisasjoner og andre interessenter. Dette samarbeidet anser Rådet for dyreetikk som positivt for å oppnå høy oppslutning og interesse for å gjennomføre utdanningene som vil bli påkrevet innen 1.1.2011.

    Last ned høringssvaret

    Utsettelse av kompetansekrav (pdf)