Skip to content

Etiske vurderinger av fangstmetodene i kommersielt fiske

  Velferd hos viltlevende fisk har tradisjonelt vært lite påaktet, men nye forskningsresultater, lovgiving, fremvekst av oppdrettsnæringen, samt mer fokus på dyrevelferd generelt, har ført til at dette har blitt en etisk problemstilling vi som samfunn må ta stilling til.

  Med denne uttalelsen ønsker Rådet for dyreetikk å sette fokus på hensynet til fiskevelferd knyttet til fangst og avlivingsmetoder i kommersielle fiskerier, og stille spørsmål om bruken av dagens fangstmetoder er etisk akseptable. Målet er å øke bevisstheten om dyreetiske og dyrevelferdsmessige utfordringer og problemstillinger knyttet til fangst av fisk, noe som kan motivere til faglige funderte endringer. I uttalelsen holdes dyrevelferdsbegrepet og kunnskapen om fiskens fysiologiske prosesser og anatomi opp mot fangst- og avlivingsmetoder. Ut fra en slik analyse foreslår Rådet ett sett med generelle råd og ett sett med spesielle råd.

  Last ned uttalelsen

  Uttalelse om etiske vurderinger av fangstmetodene i kommersielt fiske (pdf)

   

  Tags: